Versionsinformation

Dokumenten beskriver huvuddragen i den funktionalitet som levereras i nya Libris.

Många funktioner är omfattande och beskrivs inte i detalj. För mera information hänvisas dels till katalogiseringsverktygets hjälpsektion, dels till fakta och anvisningar på Libris undersidor.

 Libris versionsinformation (preliminär)

 (Uppdaterad 2019-01-17)

 Libris leveransrapport

Senast uppdaterad: 2018-06-07
Innehållsansvar: Libris kundservice, e-post: fornamn.efternamn@kb.se