Testmiljö

I testmiljön för nya Libris går det att fritt öva på att katalogisera. De katalogiseringar och redigeringar som görs sparas inte, all data skrivs över vid nästa uppdatering.

https://libris-stg.kb.se/katalogisering/

Senast uppdaterad: 2018-06-07
Innehållsansvar: Libris kundservice, e-post: fornamn.efternamn@kb.se