Introduktion till nya Libris och XL, del 1

MARC21

Biblioteksvärlden har under många år baserat sitt arbete på formatet MARC21. För att få en förståelse för det nya formatet och länkade data kan det vara bra att friska upp sina kunskaper om MARC21. Det kan ni göra på Kungliga bibliotekets webbplats som förser bibliotekssverige med praxis, riktlinjer och stöd för katalogisering.

Se Libris formathandbok och Verktygslådan. En grundläggande förklaring till MARC-postens uppbyggnad finns i Formathandboken. MARC-postens uppbyggnad.

KB kommer fortsatt att tillhandahålla MARC21-exporter till bibliotekens lokala system och dokumentation om MARC21 kommer därför att tills vidare finnas kvar parallellt.

Bakgrund och vision

Kungliga biblioteket har länge strävat efter att byta ut MARC21 som lagringsformat och även den infrastruktur som Libris bygger på. Vi behöver lämna Voyager av flera skäl. Voyager klarar inte av de stora datamängder som vi dagligen hanterar.

Titta gärna på en presentation från konferensen ELAG 2015. What Are We Describing. samt en kompletterande presentation ELAG 2016. Innovation and Inertia från samma konferens året efter. KB arbetar långsiktigt med att skapa ett nytt lagringsformat bestående av öppna och länkade data och presentationerna ger en bakgrund till varför övergången behövs.

Länkade data

Med länkade data kan man publicera data på ett sätt som gör det möjligt att följa samband mellan informationsobjekt. Detta bygger på URI:er och gör sambandet läsbart för maskiner. Länkade data innebär att man beskriver saker – ting – och relationen mellan dessa. Detta sker genom tripplar: subjekt, predikat och objekt, där ting 1 (subjektet) och ting 2 (objektet) hör ihop genom en relation (predikatet). 

För en snabb introduktion till länkade data rekommenderar vi OCLC:s film Linked Data for Libraries som handlar om vad länkade data kan göra för ett bibliotek.

Wikipedia: URI

Wikipedia: länkade data

Vokabulär och format

BIBFRAME (Bibliographic Framework) är ett initiativ för att utveckla bibliografiska beskrivningsstandarder till en modell i länkade data så att bibliografisk information kan bli mer användbar både inom och utanför biblioteksvärlden. KB har valt att basera sin modell för metadata på BIBFRAME 2.0, ett vokabulär inom länkade data som utvecklas av Library of Congress. BIBFRAME är tänkt att bli en internationell standard för bibliografisk information som ska ersätta MARC21. Den som vill läsa mer om BIBFRAME kan besöka Library of Congress sida där en överskådlig bild beskriver modellen Overview of the BIBFRAME 2.0 Model. Utöver BIBFRAME, huvudsakligt vokabulär för att beskriva vår bibliografiska information, kommer vi att använda ytterligare vokabulärer för att nå den detaljnivå i mappningen som är viktig för våra söktjänster och slutanvändare. I april 2017 meddelade KB att vi kommer att basera vårt vokabulär på BIBFRAME 2.0. Mer om detta finns att läsa i Librisbloggen Bibframe in Libris XL

Vår praxis för RDA (Resource Description and Access), som är den katalogiseringsstandard som KB gått över till, är för närvarande anpassad till MARC21 men RDA är en katalogiseringsstandard som är formatoberoende. RDA bygger på FRBR-modellen och är tänkt att fungera i en miljö med länkade data.  Mer information om hur BIBFRAME OCH RDA förhåller sig till varandra kommer i uppdaterat informationsmaterial. 

id.kb.se är en tjänst under utveckling som tillgängliggör de grundstenar KB använder för att publicera strukturerade länkade data Här finns gemensamma definitioner och begrepp som hjälper till att samordna beskrivningar av vårt material.

I nuvarande version av id.kb.se finns release 0 av formatet. Under flikarna Basvokabulär  och MARC-mappningar visas formatet utifrån olika perspektiv. Både vokabulären och mappningen mot MARC kommer att att utökas och förbättras i kommande versioner. Vi ber er ha överseende med ändringar.

Association for Library Collection and Technical Services har satt ihop en presentation där de tar upp bland annat bakgrunden till BIBFRAME, en introduktion till modellen samt just relationen mellan MARC21 och BIBFRAME. Filmen, From MARC to BIBFRAME: An introduction är ungefär 60 minuter och ger en bra grund.

Håll dig uppdaterad

Löpande information till dig som katalogiserar, ansvarar för biblioteksverksamhet eller är allmänt intresserad av nya Libris finns i Librisbloggen. Sök till exempel på taggar, exempelvis RDA, Libris XL, utveckling, metadata. Svar på ofta förekommande frågor finns på nya Supportforum för nya Libris. Vi uppdaterar kontinuerligt informationen på Libris informationssidor.

Senast uppdaterad: 2017-11-02
Innehållsansvar: Libris kundservice, e-post: fornamn.efternamn@kb.se