Praktisk användning

Information om praktisk tillämpning av bland annat API:er, Libris förvärvsrutin, postbearbetning, postöverföring till lokala system och sökning i externa databaser.

Samtlig information under Libris metadataflöde/Praktisk användning hänvisar till nya Libris och XL. För ytterligare information kontakta Libris kundservice eller besök Supportforum för nya Libris

Här ges riktlinjer för, och handledning i, hur flöden sätts upp på biblioteken.

För mer detaljerad information, se Teknisk dokumentation

Senast uppdaterad: 2018-04-06
Innehållsansvar: Libris kundservice, e-post: fornamn.efternamn@kb.se