Codex Gigas

Codex Gigas, eller Djävulsbibeln i Kungl. biblioteket i Stockholm är berömd av två anledningar: Den lär vara den största bevarade europeiska handskriften (Codex Gigas betyder »jättebok«) och den innehåller ett stort helsidesporträtt av Djävulen.

Den här webbplatsen innehåller en digitaliserad version av alla sidor i handskriften tillsammans med kommentarer om dess historia, dess texter, initialer och utsmyckning.

I Bildgalleriet har vi samlat några av Codex Gigas finaste sidor. I Om Codex Gigas finns korta presentationer av handskriftens olika aspekter och i Läs mer hittar man längre analyser, kommentarer, transkriptioner och även översättningar av vissa korta texter. En ordlista samt biografiska notiser finns för att underlätta läsningen.

 

Creative Commons-licens
Codex Gigas digital images av Per B. Adolphson är licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.

Kontakt: codexgigas@kb.se

När handskriften citeras bör framgå att originalet tillhör Kungl. biblioteket. Exempel: Kungl. biblioteket, HS A 148